Kirketjener.dk


NyborgStrand 1

Tilmelding og praktiske informationer om Årskursus 2018

  _______________________________________________________

OK18

 Overenskomstforhandlingerne er brudt sammen! 

Vi vil løbende komme med mere information her på siden og Facebook.

Brugbare informationer:

Konfliktvejledning

Hvorfor Danmarks Kirketjenerforening ikke har en konfliktkasse!

Information om lån gennem Tjenestemændenes Låneforening
(bemærk at man IKKE skal være tjenestemand for at låne penge igennem Tjenestemændenes Låneforening
- man skal blot være medlem af Danmarks Kirketjenerforening)


Information om rejseforsikring gennem TJM Forsikring

 _______________________________________________________

Nyt!!!

Fra den 18. april 2018

Læs Forligsinstitutionens meddelelse her 

Forligsmanden har endnu en gang udsat den varslede strejke og lockout  for at give parterne yderligere 14 dage til at nå hinanden. Det oplyser hun i en pressemeddelelse.

Det fremgår af pressemeddelelsen fra forligsmanden, at strejken kan bryde ud fra 6. maj* og lockout 12. maj. Hvis forhandlingerne bryder sammen inden de 14 dages udløb kan strejke og lockout fortsat starte samme dag, så hold dig opdateret her på siden og på vores Facebookside.

* Dato korrigeret fra "8. maj" til "6. maj" den 19. april 2018

 _______________________________________________________

Fra den 28. marts 2018

Læs Forligsinstitutionens meddelelse her 

Udsættelse af strejke og lockout

I flere dage – måske uger har vi i spænding gået og ventet på enten en udsættelse af strejke og lockout varsel på vores arbejdsplads i Den danske Folkekirke og det øvrige samfund, og ellers et sammenbrud i forhandlingerne med start på konflikt i næste uge! Heldigvis er der godt nyt med meldingen om, at konflikten udsættes i 14 dage, og det tyder på at parterne nærmer sig hinanden. Det er svære forhandlinger der gennemføres, ingen tvivl om det ellers havde vi for længst hørt konstruktivt nyt! De sidste dages meningsmålinger sætter jo ganske vist også et voldsomt pres på arbejdsgiversiden, for med omkring 70 % opbakning i befolkningen til de offentlig ansatte, og kun omkring 10 – 15 % opbakning til arbejdsgiversiden, viser det stadig at forhandlingerne er kørt ud på et sidespor ved hjælp at innovationsminister og chefforhandler Sophie Løhde, som måske har haft en vrangforestilling om, at de offentlig ansatte hurtigt skulle køres over, og bagefter piskes til at gå den rette vej. Heldigvis har et historisk sammenhold organisationerne i mellem vist, at så nemt skulle det ikke gå. Det bør stadig være en ret, at vi kan forhandle på lige vilkår til alles bedste og med forståelse og respekt for hinanden.

Det betyder indtil videre for Kirketjenere, der af Danmarks Kirketjenerforening er udtaget til strejke, at dagen for
første strejkedag er flyttet til den 22. april 2018 ved døgnets begyndelse, og Kirkeministeriets
lockout varsel for alle medlemmer træder i kraft fra den 28. april 2018 ved døgnets begyndelse.

Bemærk venligst at selvom konflikten er udsat, så kan der stadig forekomme et sammenbrud inden udløb af de 14 dage, og derfor skal i holde jer opdateret på www.kirketjener.dk eller på Facebook.

Og med denne melding vil jeg ønske alle en god og glædelig påske, og håber i må nyde samværet der, hvor i er placeret. Og samtidig takke alle for den store opbakning som bestyrelsen oplever, på trods af svære udsigter i forbindelse med konflikten. Danmarks Kirketjenerforening har fra midten af februar til nu øget sit medlemstal med ca. 20 medlemmer, så vi nu kan skrive 537 medlemmer på listen. Tak fordi i alle er med til at opfordre til sammenhold ved at hjælpe nye medlemmer ind i flokken, og selv stadig forblive trofaste. Det er ren glæde oven på en spændende tid, som samtidig har udløst et historisk arbejdspres for rigtig mange mennesker, og kan kun tilskrives alle medlemmers besindighed og omtanke for hinanden, og er slet ikke i tvivl om, at det også afspejler hverdagen for mange.

Rigtig god påske

Gert Rhinstrøm Schmidt

Formand

Danmarks Kirketjenerforening

_______________________________________________________

Fra den 10. marts 2018

Læs Lockout-varsel fra Kirkeministeriet her   

Danmarks Kirketjenerforening har fredag den 9. marts modtaget Lockout-varsel fra Kirkeministeriet gældende fra den 10. april ved døgnets begyndelse og gælder for alle kirketjenere, som er medlemmer af Danmarks Kirketjenerforening og omfattet af ”Organisationsaftale for kirkefunktionærer med kerneopgaver som kirketjener eller graver” af 14. juli 2015 mellem Kirkeministeriet og Danmarks Kirketjenerforening.

Det betyder, at alle kirketjenere i henhold til ovenstående skal forlade arbejdspladsen den 10. april ved døgnets begyndelse. Der udbetales ikke løn fra denne dato fra jeres arbejdsgiver, og Danmarks Kirketjenerforening kan, som tidligere meddelt, ikke yde vores medlemmer kompensation i den periode et lockout vil vare.

Jeg vil gerne understrege, at det har aldrig været i Danmarks Kirketjenerforenings interesse, at vi skulle havne i den situation som nu er varslet. Da Danmarks Kirketjenerforening sendte vores varsling om strejke var det alene fordi, vi ellers ville stå udenfor et evt. kommende forlig! Og det mente bestyrelsen ikke, vi kunne acceptere, da det ville gå ud over alle kirketjeneres løn og goder i fremtiden med en stillestående løn! Vores fællesoverenskomstaftale samt organisationsaftale ville vi ikke blive omfattet af fremadrettet, og det ville være et meget omfattende forhold for landets Kirketjenere og for Danmarks Kirketjenerforening!

At arbejdsgiver så har varslet et lockout, er jo også aldeles nyt samt historisk, og vil kunne lamme store dele af folkekirken -  og tillige med selvvalgt af samme arbejdsgiver, som mener de tjener folkekirkens interesser! Samtidig bortskaffes samtlige arbejdstagers rettigheder, og fagforeninger sættes ud af spil ved at vente på et regerings indgreb, hvor Innovationsminister og chefforhandler Sofie Løhde er en del af – og langt mere end det tiltag Danmarks Kirketjenerforening har haft for øje med strejke varsling for ca. 50 kirketjenere. Det er ikke fair overfor et ellers velfungerende arbejdsliv i Danmark!

Bestyrelsen for Danmarks Kirketjenerforening håber, at hele foreningen vil stå sammen med os i kampen mod et retfærdigt arbejdsforhold – ret til at forhandle på ligeværdig vilkår, og samtidig fremme forståelsen mellem arbejdstager og arbejdsgiver ved at skabe og forhandle gode og sunde resultater, som kommer hele arbejdsforholdet til gode. Og ved at vi står sammen i flok i Danmarks Kirketjenerforening, men også på tværs af alle faglige organisationer i det offentlige – Kirke/stat, regioner og kommuner vil vi stå stærkt, og arbejdsgiver har ikke en jordisk fornemmelse af, hvad de har sat i gang fordi deres chefforhandler og innovationsminister endnu mangler erfaring med et længerevarende arbejdsforhold uden for den politiske verden! Hvilket i øvrigt mange af vores politikere mangler, - forhandling med og forståelse for modparten kan kun efterkommes af de, som har viden om modparten!

Danmarks Kirketjenerforening har desværre ikke økonomiske ressourcer til at yde kompensation ved lockout. En af grundene til det, er et lavt kontingent gennem mange år, og en generel pligtopfyldende indsats, i forhold til vores arbejdsgiver, som ikke har ladet os turde tænke tanken og tro, at denne situation ville blive takken!

Jeg ved, vi har mange trofaste medlemmer, som deler bekymringen om vores lønniveau, og som mange gange har informeret om vores arbejdsforhold generelt! Til alle medlemmer vil jeg gerne opfordre til stadig at være trofaste medlemmer i krisetider, for ikke at miste vores muligheder for, at skabe endnu bedre resultater i fremtiden eller for den sags skyld sætte vores egne rettigheder som medlemmer af Danmarks Kirketjenerforening over styr, blot fordi Kirkeministeriet formentlig har ladet sig styre til noget, som de reelt set ikke har overblikket over.

Bestyrelsen vil gerne opfordre til sammenhold – ”en for alle og alle for en” – på lige vilkår - i et sundt og retfærdigt arbejdsforhold gennem forhandling af begge parter og ikke kun en part.

Venlig hilsen

Formand
Gert Rhinstrøm Schmidt
formand@kirketjener.dk  
Tlf. +45 22 16 89 42

 _______________________________________________________

Nyt!!!

Fra den 8. marts 2018

Som det næppe er forbigået nogens opmærksomhed, var der i går en pressebriefing i Finansministeriet,
hvor Sophie Løhde offentliggjorde, at de statslige arbejdsgivere agter at iværksætte en omfattende lockout.

Det er forventningen, at lockoutvarslerne, i henhold til hovedaftalen, vil blive fremsendt med anbefalet post til de enkelte organisationer.

OAO, vores centralorganisation har ikke modtaget nogen meddelelse herom fra Finansministeriet,
ligesom Danmarks Kirketjenerforening heller ikke har modtaget nogen lockoutvarsler.

_______________________________________________________

Fra den 5. marts 2018

Torsdag den 1. marts 2018, fremsendte formand Gert R. Schmidt strejkevarsel til Forligsinstitutionen, Finansministeriet og Kirkeministeriet/Menighedsråd og varslede strejke for udvalgte kirketjenere i folkekirken.

Danmarks Kirketjenerforening havde forud for udsendelsen udtaget følgende kirker til eventuel strejke den 4. april 2018 – ved døgnets begyndese:

Bestyrelsen

Skjern Kirke, Vardevej 12, 6900 Skjern

Sankt Pauls Kirke, Sankt Pauls Kirkeplads 1, 8000 Aarhus C

Jakobskirken, Astersvej 11, 4000 Roskilde

Præstebro Kirke, Tornerosevej 115, 2730 Herlev

Vor Frelser Kirke, Sankt Annægade 29, 1416 København K

Tillidsrepræsentanter

Zions Kirke, Nygårdsvej 103, 6700 Esbjerg

Brande Kirke, Storegade 3, 7330 Brande

Sanderum Kirke, Sanderumvej 144, 5250 Odense

Johanneskirken, Skoleholmen 9, 2670 Greve

Klostermarkskirken, Sct. Bendts Kirke, Sct. Bendtgade 9, 4100 Ringsted

Frederikskirken, Højmarkvej 47, 8270 Højbjerg

Aarhus Domkirke, Store Torv 8000 Aarhus

Hendriksholm Kirke, Damhus Boulevard 70, 2610 Rødovre

Sankt Markus Kirke, Teglværks Alle 17, 9000 Aalborg

Vor Frue Kirke, Nørregade 8, 1165 København K

Kirker med overenskomstansatte Kirketjenere

Hedensted, Kirkegade 1D, 8722 Hedensted

Hover og Grejsdal Kirker, Hover Kirkevej 76, 7100 Vejle

Ansgarkirken, Hovedgaden 369, 2640 Hedehusene

Birkerød Kirke, Henrik Gerners Vej 2, 3460 Birkerød

Ballerup Kirke, Sankt Jacobsvej 1B, 2750 Ballerup

Reerslev Kirke, M.W. Gjøes Vej 18, 2640 Hedehusene

Herlufsholm Kirke, Herlufsholm Alle 182, 4700 Næstved

Sct. Jørgens Kirke, Parkvej 101, 4700 Næstved

Sct. Nicolai Kirke, Kirkestræde 26, 4600 Køge

Sct. Peders Kirke, Herrestræde 1, 4200 Slagelse

Fredens Kirke, Sjællandsgade 34, Herning

Struer Kirke, Kirkegade 42B, 7600 Struer

Hadsund Kirke, Kirkegade 8, 9560 Hadsund

Hirtshals Kirke, Kirkegade 14, 9850 Hirtshals

Svenstrup Kirke, Skipper Clements Vej 48, 9230 Svenstrup J.

Vejgaard Kirke, Vejgård Kirkevej 11, 9000 Aalborg

Vesterkær Kirke, Skydebanevej 2, 9000 Aalborg

Vodskov Kirke, Vodskov Kirkevej 73, 9310 Vodskov

Sct. Peders Kirke, Fabersvej 47,8900 Randers

Står din kirke opgivet på denne liste, men har du endnu ikke modtaget henvendelse fra Danmarks Kirketjenerforening i din private mailboks, bedes du hurtigst muligt kontakte bestyrelsesmedlem Benny Chordt Hansen tlf. 60227397

Onsdag den 4. april er altså første mulige dato for, at en konflikt bryder ud. Det er også den dato alle de strejkevarslede kirketjerner har fået oplyst fra os.

Konflikten er dog ikke fastlåst i sin udvikling endnu. Der kan nå at ske mange ændringer!

Lige nu har Forligsmand Mette Christensen fået opgaven at prøve at forlige parterne. Hun har mulighed for at udsætte konflikten to gange 14 dage.
Det betyder, at hun kan udsætte datoen 4. april til i stedet at begynde den 18. april (23. april).
Hvis hun vurderer at der stadig er mulighed for at forlige parterne, kan hun udsætte konflikten endnu en gang til den 2. maj (7. maj).

23. april og 7. maj er også mulige datoer for konfliktstart. De to datoer er mulige fordi en evt. konflikt først kan træde i kraft 5 dage efter, at forligsmanden har opgivet at bringe de to parter sammen.

Det er derfor MEGET VIGTIGT, at alle vores medlemmer (også de medlemmer, der ikke kan blive strejkeramt) løbende holder sig opdateret enten på vores hjemmeside kirketjener.dk eller på vores medlemsside på Facebook.

 
_______________________________________________________


Nyt fra Sekretariatet

(Om lønforhandlinger!)

 _______________________________________________________

Nye fagpakker hjælper dig videre i jobbet

 

Med introduktionen af syv nye fagpakker får folkekirkens medarbejdere en langt bedre mulighed for at samle og strukturere de formelle kompetencer. Samtidig har AMU-Fyn, der står bag initiativet, taget hul på, hvad der ligner fremtidens uddannelsesmønster i folkekirken.

Læs mere her

 _______________________________________________________ 

  

 Vil du opfordre et nyt medlem? Så kvitterer vi med flotte gaver!

 _______________________________________________________ 

 

 Er du ny i job? 
Her finder du oversigten over introkurser for folkekirkens ansatte.

_______________________________________________________

 

Uddannelsesoversigt 2018/19

AMU kirkeuddannelse


Oversigten over obligatoriske kurser og efteruddannelsestilbud i 2018/2019 finder du her.

_______________________________________________________

 

Mød dine uddannelsesambassadører

Uddannelsesambassadoer

_______________________________________________________

 

Muligheder for en seniorordning

Såvel tjenestemandsansatte som ansatte under overenskomsten har muligheden for en seniorordning på arbejdspladsen.

Læs mere om mulighederne her.

_______________________________________________________

 

MØDEKALENDER (NÆSTE 6)

24 apr 2018
10:00 - 13:00
Sekretariatsudvalgsmøde
30 apr 2018
09:00 - 18:00
Bestyrelsesmøde 09.00
18 maj 2018
11:00 - 14:00
Uddannelsesudv. KM
22 maj 2018
Årskursus
11 jun 2018
10:30 - 13:00
Bestyrelsesmøde
26 jun 2018
Folkekirkens brancheudv. Seminar

Besøg a-kassen ...

min-a-kasse

Billeder fra Årskursus 2017

Facebook