Tillidsrepræsentanter

Stift Navne Tlf.nr. E-mail
Ribe
Lars Aakjær Serop 40719920 ribetr@kirketjener.dk 
Kaj Møller (suppleant) 97325544 kajak1210@gmail.com
Haderslev
Michael Astner mia@km.dk  
Anne Grethe Rolighed (suppleant) 26598899  agrolighed@kirketjener.dk
Viborg
Helle R. Søgaard 22481835 hellesg90@gmail.com 
Simon Simonsen (suppleant) 97151179
51504416
Fyen
Uffe Pedersen
40344290
contemunde1@gmail.com 
Annette F. Kristensen (suppleant) 30536574 kirketjener@sctjoergens.dk 
Roskilde Lolland-Falster
Susanne Bratløv 20618972 susanne@bratlov.dk

Helle Nygaard 20835497
Aarhus
Poul Porup
28845533
86510914
poul.porup@hotmail.com
  Ida Madsen 41145083 idakirketjener@gmail.com
Helsingør  
Niels O. Andersen 36707684 niels.o@andersen.mail.dk
Benny Chordt Hansen  60227397 benny@kirketjener.dk 
Aalborg
Arne Tarp 60630993 abht@km.dk 
 -  
København  
Niels Christian Flensborg 36178297 christian@kirketjener.dk 
Inge Marie Shannon 61616223 inge-marie@domkirken.dk

Cirkulære om tillidsrepræsentantordning for kirketjenere i folkekirken

Vedtægter for tillidsrepræsentanter

Nyttige links for tillidsrepræsentanter:
Personaleadministrativ vejledning
Arbejdstilsynet
Organisationsaftalen

Medlemsfordele hos Danmarks Kirketjenerforening

MØDEKALENDER (NÆSTE 6)

22 maj 2018
Årskursus
23 maj 2018
Årskursus
24 maj 2018
Årskursus
07 jun 2018
10:00 - 14:00
Udd. kontra Trepartsaftale udv.
11 jun 2018
10:30 - 14:00
Bestyrelsesmøde
26 jun 2018
Folkekirkens brancheudv. Seminar

Besøg a-kassen ...

min-a-kasse

Facebook