Tillidsrepræsentanter

Stift Navne Tlf.nr. E-mail
Ribe
  Lars Aakjær Serop 40719920 ribetr@kirketjener.dk 
Kaj Møller (suppleant) 97325544 kajak1210@gmail.com
Haderslev
Michael Astner mia@km.dk  
Anne Grethe Rolighed (suppleant) 26598899  agrolighed@hotmail.com 
Viborg
Helle R. Søgaard 22481835 hellesg90@gmail.com 
Simon Simonsen (suppleant) 97151179
51504416
Fyen
Uffe Pedersen
40344290
contemunde1@gmail.com 
Annette F. Kristensen (suppleant) 30536574 fam.kristensen@taasingemail.dk
Roskilde Lolland-Falster
Pia Hansen 28738045
Jesper Kronholm 51895126
Bo Steen Bram (suppleant) 20852682
Aarhus
Poul Porup
28845533
86510914
poul.porup@hotmail.com
Helsingør
Niels O. Andersen 36707684 niels.o@andersen.mail.dk
Benny Chordt Hansen  60227397 b.chordt@gmail.com
Gitte Karmann Josepsen (suppl) 30519299 gittekarmann@hotmail.com
Aalborg
Arne Tarp 60630993 abht@km.dk 
Bo Engmann (suppleant) 31251569 boengmann@gmail.com
København
 Niels Christian Flensborg 36178297 jdkirke12@mail.dk 
 Inge Marie Shannon 61616223 ktj@domkirken.dk

Cirkulære om tillidsrepræsentantordning for kirketjenere i folkekirken

Vedtægter for tillidsrepræsentanter

Nyttige links for tillidsrepræsentanter:
Personaleadministrativ vejledning
Arbejdstilsynet
Organisationsaftalen

Medlemsfordele hos Danmarks Kirketjenerforening

MØDEKALENDER (NÆSTE 6)

03 jan 2018
09:00 - 10:00
Formøde
03 jan 2018
10:00 - 15:00
OK18 møde
05 jan 2018
10:00 - 14:00
Projekt oplysningstiltag
19 jan 2018
10:00 - 12:30
Folkekirkens samarbejdsudvalg
19 jan 2018
13:00 - 15:00
Formandsmøde
22 jan 2018
10:30 - 13:00
Bestyrelsesm. 10.30

Besøg a-kassen ...

min-a-kasse