Stillingsannoncer

Stillingsannoncer

 

Kirketjener

En stilling som kirketjener ved Sct. Marie Kirke, Sønderborg er ledig til besættelse pr. 1. september 2018 eller efter aftale.

Stillingen er på 37 timer pr. uge.

Sct. Marie Kirke er en bykirke placeret midt i det historisk forankrede Sønderborg med et godt kirkeliv og mange arrangementer og koncerter. Derfor søger vi en medarbejder, der er i besiddelse af overblik, selvstændighed, god arbejdsmoral, fleksibilitet, initiativ og forståelse for kirkens arbejde.

Desuden er det vigtigt, at ansøgeren kan indgå i et tæt samarbejde med kirkens øvrige ansatte, præster og menighedsråd.

Stillingen indeholder skiftende arbejdstider, der også omfatter aftener, weekender og helligdage. Der er afløser ved ferier, fridage og andet fravær.

Se mere om kirkens aktiviterer, personale og historie på hjemmesiden, www.sctmarie.dk 

Ansættelsen er omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer (OAO-S) og Organisationsaftalen for kirkefunktionærer med kerneopgaver som kirketjener eller graver indgået mellem Kirkeministeriet og Danmarks Kirketjenerforening og det tilhørende protokollat for kirketjenere. Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk 

Nuværende tjenestemandsansatte kirketjenere har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Der er prøvetid på 3 måneder, og der indhentes børneattest.
Det er en betingelse, at den obligatoriske 5 ugers uddannelse for kirketjenere gennemføres inden for 2 år efter ansættelsens begyndelse.

Årslønnen aftales indenfor intervallet 266.377,81 kr. – 343.488,05 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 266.377,81 kr. (nutidskroner). Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Danmarks Kirketjenerforening.

Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 25.137,55 kr. (nutidskroner).


Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Formand for Menighedsrådet, Ejler Skjerning på telefonnummer: 23309491 /mail: fam.skjerning@hotmail.dk.

Ansøgningen med relevante bilag sendes til Sct. Marie Kirke, Østergade 1, 6400 Sønderborg eller på mail til kirkekontor@sctmarie.dk

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest mandag den 20. august 2018

Ansættelsessamtaler forventes at finde sted i uge 34.


 

 

Kirketjener ved Sankt Jakobs kirke

En stilling som kirketjener ved Sankt Jakobs kirke, Østerbrogade 59, 2100 København Ø, ønskes besat pr. 1. oktober 2018. Stillingen er en fuldtidsstilling på 37t. ugentlig, 1924 timer årligt. Der kan være mulighed for nedsat tid på 25t ugentligt.

Teamarbejde og variation
Sankt Jakobs Kirke på Østerbro er præget af et meget højt aktivitetsniveau og en folkelig åbenhed. Du vil få en spændende, varierende og fleksibel arbejdsplads med medarbejdere, der kan lide deres arbejde, og som arbejder godt sammen. Du bliver en del af et meningsfuldt arbejde, hvor vi i fællesskab hjælper mange mennesker gennem betydningsfulde situationer i deres liv. Positiv og imødekommende opførsel er i alle situationer et nøgleord.

Vi søger en praktisk anlagt kirketjener, der kan tage fat både inden- og udendørs. Arbejdet består mest af praktisk tilrettelæggelse af gudstjenester og arrangementer samt rengøring, renholdelse og vedligeholdelse. Teamet består af 4 medarbejdere, to fuldtids og to deltids. Arbejdet varierer meget henover hele ugen på forskellige tidspunkter morgen og aften og til gudstjenester og kirkelige handlinger i weekends. Vores nye kollega skal påtage sig samme arbejdsopgaver som det øvrige team, og har ansvar for selvstændigt at løse alle forhåndenværende opgaver, og hjælpe til hvor der er behov. Vi forventer, at du bidrager til et godt og rummeligt arbejdsmiljø sammen med kirkens faste team af medarbejdere og de mange frivillige, der er tilknyttet kirken.

Kirketjeneren skal kunne varetage:
• Kirketjeneste med dannet og imødekommende opførsel.
• Kirketjenerarbejde, rengøring og renholdelse indvendig som udvendig.
• Arrangementer i kirke og sognegård med ansvarsbevidsthed og situationsfornemmelse.
• Brugerniveau til Windows programflade

Vi ser gerne kvalifikationer som:
• Gartner, håndværksfaglig, varmemester, vicevært og lign.
• Erfaring inden for servicefagene.
• Kirketjeneruddannelse, påbegyndt

Ansættelsen sker ved Sankt Jakobs sogns menighedsråd beliggende Østerbrogade 59, 2100 København Ø.

Ansættelsen er omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer (OAO-S) og Organisationsaftalen for kirkefunktionærer med kerneopgaver som kirketjener eller graver indgået mellem Kirkeministeriet og Danmarks Kirketjenerforening og det tilhørende protokollat for kirketjenere. Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk .

Nuværende tjenestemandsansatte kirketjenere har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Der vil være en prøvetid på 3 mdr. med et gensidigt opsigelsesvarsel på en måned.

Årslønnen aftales indenfor intervallet 266.377 kr. – 343.488 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 266.377 kr. (nutidskroner), som er udgangspunkt for ansættelsen, men aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Danmarks Kirketjenerforening.

Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 25.137 kr. (nutidskroner).

Ved en ansættelse på deltid kvoteres løn og rådighedstillæg i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

Hvis den der ansættes i stillingen ikke har gennemført den obligatoriske uddannelse for kirketjenere, skal denne gennemføres inden for de første 2 år af ansættelsen. Se cirkulære om uddannelseskrav for kirkefunktionærer på www.folkekirkenspersonale.dk.

Der er krav om indhentning af børneattest.

Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte os på følgende dage:
mandage kl. 8-18 kontaktperson Jonas de Neergaard, tlf. 51181149
tirsdage kl. 8-18 kirketjener Jakob Grønnegaard, tlf. 41102032

Ansøgning med relevante bilag sendes senest fredag den 3. august 2018 kl. 12 til Sankt Jakobs sogns menighedsråds mailadresse: 7044fortrolig@sogn.dk att. ’ny kirketjener’.
Samtaler finder sted i uge 33 og 34, hvorefter alle får mailsvar.

Vi glæder os til din ansøgning!
Sankt Jakobs kirkes menighedsråd, www.sanktjakobskirke.dk


 

Kirketjener ved Kristrup Kirke

En stilling som kirketjener ved Kristrup Kirke, Kristrup Sogn er ledig pr. 01-11- 2018.

Stillingen er på 32-37 timer pr. uge.

Kirketjeneren skal sammen med vores allerede ansatte kirketjener blandt andet varetage følgende opgaver:
• Deltage i forberedelse af gudstjenester og kirkelige handlinger.
• Varetage renholdelse af kirken og kirkens lokaler, herunder sognegård, kapellet, kirkekontoret, kirkegårdskontoret og mandskabslokalerne, samt forestå forestå hovedrengøring af disse lokaler.
• Medvirke efter nærmere anvisning ved arrangementer i kirken og sognegården, som foreståes af menighedsråd eller kirkens præster.
• Kirketjeneren forbereder og medvirker ved bisættelser og begravelser fra Kristrup Kirke og Kristrup Kapel.
• Medvirke ved den ugentlige undervisning af konfirmander som pædagogisk medhjælp samt ved forløb med minikonfirmander.
• Planlægge sit arbejde i samarbejde med ansatte ved Kristrup Kirke.

I sognet er der 3 fuldtidsansatte præster, 1 fuldtidsansat og deltids ansat organist,1 kirke og kulturmedarbejde, 2 kirketjenere, 2 kordegne, samt en kirkegårdsleder og 5 gartnere.

Kristrup Sogn har 9177 antal indbyggere, heraf 7821 er medlem af folkekirken. Sognet er et gammelt landsogn, der er i rivende udvikling med mange nye tilflyttere. Befolkningen er bredt sammensat aldersmæssigt.

Vi forventer, at du:
• Er indstillet på at være en del af en dynamisk organisation, der hele tiden kræver omstillingsparathed hos den enkelte.
• Trives med at skulle samarbejde med mange forskellige faggrupper, samt frivillige i sognet.

Ansættelse sker ved Kristrup Sogns Menighedsråd beliggende Ørneborgvej 5 Kristrup 8960 Randers SØ med en prøvetid på 3 mdr.

Ansættelsen er omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer (OAO-S) og Organisationsaftalen for kirkefunktionærer med kerneopgaver som kirketjener eller graver indgået mellem Kirkeministeriet og Danmarks Kirketjenerforening og det tilhørende protokollat for kirketjenere. Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

Nuværende tjenestemandsansatte kirketjenere har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Det er en betingelse, at den obligatoriske 5 ugers uddannelse for kirketjenere gennemføres indenfor 2 år efter ansættelsens start.

Årslønnen aftales indenfor intervallet 266.377,81 kr. – 343.488,05 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 266.377,81 kr. (nutidskroner).

Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 25.137,55 kr. (nutidskroner).

Menighedsrådets forslag til lønniveau er 266.377,81 kr. ved ansættelse på 37 timer (nutidskroner). Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Danmarks Kirketjenerforening.

Løn samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.
Se nærmere oplysninger om stillingen på www.jobnet.dk  eller på www.kristrupkirke.dk 
Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Kontaktperson Elisabeth Nielsen på telefonnummer 22437866/mail: 8213fortrolig@sogn.dk

Ansøgningen med relevante bilag sendes til
Kirkekontor Randers Syd
Att. Elisabeth Nielsen
Absalonsvej 2
8960 Randers SØ
”Mrk. Ansøgning kirketjener for trolig”

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 14-09-18 kl. 12.00

Ansættelsessamtaler forventes at finde sted i uge 39.

Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer.


 

 

Skal din annonce med her på siden? Så send den til os på blad@kirketjener.dk

Danmarks Kirketjenerforening er ikke ansvarlig for indholdet på eksterne links!

 

MØDEKALENDER (NÆSTE 6)

15 aug 2018
10:00 - 13:00
Faglig udvalg - Min Akasse
03 sep 2018
14:00 - 20:00
Stiftsmøde Ribe
06 sep 2018
10:15 - 15:30
Folkekirkens brancheudv.
07 sep 2018
10:00 - 13:00
Folkekirkens samarbejdsudvalg
10 sep 2018
Bestyrelsesmøde
14 sep 2018
Arb. miljørådsmøde

Besøg a-kassen ...

min-a-kasse

Facebook