Aarhus Stift

 

WPoul  

Tillidsrepræsentant:

Poul Porup

Tlf.: 28845533

E-mail: poul.porup@kirketjener.dk 

 
WIda

Tillidsrepræsentant:

Ida Madsen

Tlf.: 41145083

E-mail: idakirketjener@gmail.com  

 

   _______________________________

Næste stiftskredsmøde

Program for efterårets Stiftskredsmøde


Mandag den 22. oktober 2018 kl.13.30 - ca. 18.00 i Fredenskirken i Aarhus

Vi mødes i kirken – Rosenvangs Allé 51, 8260 Viby

Kort fortælling om Fredenskirken, og ikke mindst dens liv.

Organisten giver en prøve på sin kunnen (vi kommer til korprøve ;-))

Kaffe
(Fredens Sogns Menighedsråd er vært ved kaffen og giver tilskud til aftensmaden)

Nyt fra Foreningen v. Helene Devantie

Emner vi skal omkring på Stiftskredsmødet:

Den nye ferielov

Tøjcirkulære

Valg af TR

Nyt fra hver især

Næste møde

Evt.

Vi slutter af med at spise sammen.

Tilmelding nødvendig af hensyn til bespisning, senest mandag den 15. oktober til

Allan tlf.: 20 11 09 21 an@fredenskirken.dk

eller
Ellinor tlf.: 21 69 89 31 kirketjener@fredenskirken.dk

 

 

 

MØDEKALENDER (NÆSTE 6)

19 Nov 2018
11:30 - 14:30
Forsøg fælles TR
22 Nov 2018
10:00 - 14:00
Sekretariatsudvalgsmøde
27 Nov 2018
12:15 - 15:30
Prøver i AMU, arbejdsgruppemøde
29 Nov 2018
11:00 - 14:00
Udv. Kirkens tekniske anlæg
04 Dec 2018
10:00 - 14:31
Folkekirkens brancheudv.
04 Dec 2018
14:30 - 15:30
Udv. Uddann.amdassadører i FK.

Besøg a-kassen ...

min-a-kasse

Indlæg modtages!!
- dog kun elektronisk
Webmaster Helene Devantie

Facebook