Forsiden

Bliv uddannelsesambassadør i folkekirken

 

Uddannelsesambassadørerne er et korps af ildsjæle, der bidrager til at udbrede viden om og interesse for efteruddannelse for folkekirkens medarbejdere. Er du nuværende eller tidligere kordegn, kirketjener, kirkemusiker, graver, gartneriarbejdere, gravermedhjælper kan det være dig vi har brug for!

 

Folkekirkens overenskomstparter udvider det nuværende ambassadørkorps af 7 frivillige ildsjæle til 16. Ambassadørerne arbejder for at flere får overblik over mulighederne for efteruddannelse og vælger at kompetenceudvikle sig.

Hvad får du?

Som uddannelsesambassadør bliver du en del af et netværk, der i samlet flok skaber opmærksomhed omkring efteruddannelse i Folkekirken. Du får en unik mulighed for at deltage i et udviklingsprojekt, hvor du:

  • får erfaring med at formidle og møde mange forskellige mennesker/faggrupper
  • kommer ud i spændende opgaver som uddannelsesambassadør
  • bliver del af et stærkt netværk (i dag er der 7 ambassadører), der gør en forskel for folkekirkens medarbejdere

I et samarbejde mellem AMU-Fyn og Landsforeningen af Menighedsråd kommer du, som en del af projektet, på uddannelse i 2018. Din arbejdsgivers udgifter ifm. din deltagelse i uddannelsesdelen af projektet dækkes af VEU-godtgørelse og projektet, men hvervet som uddannelsesambassadør er frivilligt ulønnet arbejde. Når du er ude i ambassadørkampagnen, som kører i 2018/2019 vil der være mulighed for frikøb fra dit arbejde.

Hvad bliver din opgave som uddannelsesambassadør?

Som færdiguddannet ambassadørerne skal have mod på og lyst til at:

  • Engagere kordegne, kirketjenere, kirkemusikere, gravere, gravermedhjælpere til at deltage på uddannelse.
  • Deltage og afholde arrangementer om uddannelse på kirkelige arbejdspladser, fagforeningsarrangementer, konferencer eller andre steder, hvor ambassadørrollen giver værdi

Landsdækkende korps

Ambassadørkorpset skal være på tværs af fag og geografi, så Folkekirkens mange arbejdspladser bliver dækket ind. For at det kan lykkes, vil vi bede jer sende navne på folk rundt omkring i landet, der kunne være interesserede i at blive ambassadører. Især Fyn, Nordjylland og Sønderjylland har brug for nye ambassadører.

Når vi har fået rekrutteret ambassadører sammensættes uddannelsesforløbene.

 

Hvornår skal vi have svar?

Din repræsentant i styregruppen skal have navn og kontaktoplysninger på mulige ambassadører senest d. 27.oktober 2017.

Henvend dig til din repræsentant i styregruppen:

3F, Kaj Andersen kaj.andersen@3f.dk 88 92 01 89

Danmarks Kirketjenerforening, Gert R. Schmidt, formand@kirketjener.dk tlf. 22 16 89 42

Danmarks Kordegneforening, Jennie Schlüter, jts@km.dk tlf. 86 42 29 21

Danmarks Kirkemusikerforening, Merete Sand mbs@kirkemusiker.dk tlf. 24 41 95 98

FAKK, John Lykkedahl, jl@fakk.dk tlf. 24 61 77 18

FDK, Søren Trab Christensen, nykoebing-m-kirkegaard@mail.dk tlf. 97 72 08 64

Projektets styregruppe er sammensat med repræsentanter fra Danmarks kirketjenerforening, Danmarks kirketjenerforening, Dansk kirkemusikerforening, FAKK, 3F, AMU-Fyn, Kompetencesekretariatet, Kirkeministeriet og Landsforeningen af Menighedsråd. 

MØDEKALENDER (NÆSTE 6)

23 okt 2017
14:00 - 19:30
Stiftskredsmøde Aalborg
24 okt 2017
10:00 - 13:00
Sekretariatsudvalgsmøde
30 okt 2017
10:00 - 15:00
OK18 arb.gruppe
30 okt 2017
19:00 - 23:00
Stiftskredsmøde København
01 nov 2017
09:45 - 13:30
Folkekirkens Brancheudvalg
01 nov 2017
14:00 - 16:00
Udv. Uddann.amdassadører i FK.

Besøg a-kassen ...

min-a-kasse

Billeder fra Årskursus 2017