Stillingsannoncer

Stillingsannoncer

 

Serviceminded, stabil og fleksibel medarbejder søges……

Opstandelseskirken i Albertslund ( www.opstandelseskirken.dk ) søger ny fuldtids medarbejder til jobbet som kirketjener fra 1. september eller snarest derefter. Kirken er en folkekirke med mange aktiviteter, så i det daglige er det vigtigt, at kunne samarbejde med kirkens øvrige personale, præster, frivillige og menighedsrådet.


Menighedsrådet ønsker en medarbejder, som ikke er bange for at tage fat på opgaverne og som også finder det interessant at møde mennesker med meget forskellig baggrund på en værdig, venlig og myndig måde.


Vi har med andre ord en forventning om, at du:
- arbejder selvstændigt, men også vil indgå i et frugtbart samarbejde med de øvrige ansatte.
- udviser fleksibilitet, både når det gælder arbejdets tilrettelæggelse og de enkelte opgaver.
- er indstillet på, at rengøring og oprydning er en stor del af stillingen.
- møder dine omgivelser med åbenhed og udpræget service.
- har brugererfaring med IT
- har ordenssans og ansvarsfølelse
- har et praktisk håndelag.


Kirketjeneren indgår i team sammen med 2 andre kirketjenere, den ene på fuld tid, den anden på deltid.

Arbejdstiden er 2 x 37 timer over 2 uger med én fast ugentlig fridag. Kirketjenerne har gensidig vikarforpligtelse.


Ansættelse sker ved Opstandelseskirkens Menighedsråd, Gymnasievej 2, 2620 Albertslund.


Ansættelsen er omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentlige Ansattes Overenskomster - Det Statslige Område (OAO-S-fællesoverenskomsten) og Organisationsaftalen mellem Kirkeministeriet og Danmarks Kirketjenerforening og det tilhørende protokollat for gravere og kirketjenere. Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk
Ansøgere som ikke har gennemgået uddannelsen som kirketjener, forpligter sig til at gennemføre uddannelsen inden for 2 år fra ansættelsestidspunktet.

Nuværende tjenestemandsansatte kirketjenere har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus og ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.


Årslønnen aftales indenfor intervallet kr. 259.595,12 til 334.741,92 kr. Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt kr. 24.497,48.

Opstandelseskirkens Sogns menighedsråd er ansættelsesmyndighed, og arbejdsstedet er Opstandelseskirken. Der er tre måneders prøvetid, og der indhentes børneattest ved ansættelsen.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til menighedsrådets kontaktperson Jytte Overgaard tlf.: 2965 6565 eller daglig leder Marianne Fischer tlf.: 2140 0685.

Ansøgningen sendes på mail: maf@km.dk, senest 31. juli 2017 kl.: 12


 

Kirketjener-medhjælpLogo folkekirken

Vigerslev Kirke, København,

søger ny kirketjener-medhjælp pr. 1. september.

Stillingen er på 8 timer pr. uge i gennemsnit.

Stillingen indeholder opgaver som renholdelse inde og ude, oprydning, kirketjeneste og andet forefaldende arbejde i samarbejde med kirketjeneren.

Nærmere oplysninger hos: kontaktperson Inger Margrethe Kofod-Svendsen på tlf. 40769696, e-mail:  7027fortrolig@sogn.dk.

Se detaljeret stillingsannonce på www.vigerslevkirke.dkeller på www.jobnet.dk

Ansøgningsfrist: 27. juni 2017 til 7027fortrolig@sogn.dk.


 

 

Skal din annonce med her på siden? Så send den til os på blad@kirketjener.dk

Danmarks Kirketjenerforening er ikke ansvarlig for indholdet på eksterne links!

 

MØDEKALENDER (NÆSTE 6)

26 jun 2017
10:30 - 14:00
Bestyrelsesmøde
28 jun 2017
10:00 - 13:00
Sekretariatsudvalgsmøde
16 aug 2017
10:00 - 12:30
Projekt oplysningstiltag
23 aug 2017
10:15 - 13:15
Folkekirkens Brancheudvalg
01 sep 2017
10:00 - 12:30
Folkekirkens samarbejdsudvalg
01 sep 2017
13:00 - 15:00
Formandsmøde

Besøg a-kassen ...

min-a-kasse