Stillingsannoncer

Stillingsannoncer

hoersholm kirke

KIRKETJENER TIL HØRSHOLM KIRKE (FULDTIDSSTILLING)


Organisten sætter stemningen med orglet ved dåb, vielse og begravelse. Præsten har ordet meget af tiden. Og kirketjeneren har et helt afgørende hverv. Der skal tages imod ved kirkens dør og i sognegården, til hverdag og til fest, i glæde og i sorg. Og der kommer mange kirkegængere og gæster i Hørsholm Kirke og i sognegården - mere end 40.000 i løbet af året.


Vi søger en kirketjener, som kan arbejde selvstændigt og ansvarligt, men også kan indgå i et team med de øvrige kirketjenere, de frivillige kirkedegne, kordegnene, menighedsrådet og med præsterne.


Kirketjenerarbejdet spænder vidt: praktiske opgaver som at gøre lokaler klar til møder og gudstjenester, rydde op bagefter, sørge for lyd, lys og klokkeringning og varetage andre vigtige opgaver. Desuden bliver du involveret i vedligeholdelse og tilsyn med kirken og lokaler, med ure, klimaanlæg og andre installationer.
Udover det praktiske er det nødvendigt, at du skal have overskud til at håndtere store grupper af mennesker fra mange forskellige dele af samfundet, og du skal kunne beholde overblikket i travle situationer med venlighed og imødekommenhed.


Der er også en del planlægning- og koordineringsmøder i forbindelse med jobbet, hvor du naturligvis har medindflydelse på arbejdets tilrettelæggelse. Din arbejdstid kan fordele sig på dagtimer og aftener, da der hele tiden foregår noget i vores kirke. Dette kræver at du er fleksibel, fordi du kan blive bedt om at møde ind på forskellige tidspunkter, både om dagen og om aftenen, og også i weekender.


Vi følger naturligvis gældende overenskomster og aftaler. Ansættelsen vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentlige Ansattes Organisationer - Det Statslige Område (OAO-S-fællesoverenskomsten) og Organisationsaftalen mellem Kirkeministeriet og Danmarks Kirketjenerforening og det tilhørende protokollat for kirketjenere. Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk


Hvis den, der ansættes i stillingen, ikke har gennemført den obligatoriske uddannelse for kirketjenere, skal denne gennemføres inden for de første 2 år af ansættelsen.


Årslønnen aftales indenfor intervallet 259.595,12 kr. – 334.742,92 kr. (nutidskroner). Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 24.497,48 kr. (nutidskroner). Der aftales tre måneders prøvetid og børneattest indhentes.


Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til kontaktperson Anelise Castenskiold, anlisecast@gmail.com. tlf. 29 21 28 48.


Ansøgningen med relevante bilag stiles til kontaktpersonen og sendes til 7451fortrolig@sogn.dk


Ansøgningen skal være Menighedsrådet i hænde senest mandag den 4. september 2017 kl. 15.


Ansættelsessamtaler gennemføres i uge 37.


 

 

Skal din annonce med her på siden? Så send den til os på blad@kirketjener.dk

Danmarks Kirketjenerforening er ikke ansvarlig for indholdet på eksterne links!

 

MØDEKALENDER (NÆSTE 6)

01 sep 2017
10:00 - 12:30
Folkekirkens samarbejdsudvalg
01 sep 2017
13:00 - 15:00
Formandsmøde
04 sep 2017
12:00 - 18:00
Stiftskredsmøde Ribe
18 sep 2017
10:30 - 14:00
Folkekirkens arb. miljøråd
25 sep 2017
14:00 - 19:01
Stiftskredsmøde Viborg
02 okt 2017
14:00 - 21:00
Stiftskredsmøde Roskilde/Lol. Falster

Besøg a-kassen ...

min-a-kasse