Fyens Stift
 

Tillidsrepræsentant:

Uffe Pedersen

Tlf.: 40 34 42 90

E-mail: contemunde1@gmail.com 

   

Tillidsrepræsentant:
Suppleant

Annette Fredholm Kristensen

Tlf.: 30 53 65 74

E-mail: fam.kristensen@taasingemail.dk 

 

 

Kære fynske kirketjenere

Mandag d.13 marts kl. 15.00 inviteres I til en lærerig og hyggelig eftermiddag.
Vi skal have faglig snak, hvor I vil kunne komme med ønsker til overenskomstforhandling 18.
Ønskerne vil bestyrelsen tage med videre til forhandling.
Der serveres kaffe og hjemmebagt kage og boller, til dejlig musik af Paarup kirkes organist.
Sognepræst Lasse Rødsgaard Lauesen vil herefter fortælle om arbejdet som præst i søværnet.

Vi ses i Paarup Sognegård
Solgårdsvej 40
5210 Odense NV

Tilmelding senest 6. marts til christina@kirketjener.dk

Vi ses
Pernille (Korup) & Christina (Paarup)

__________________________________

 

Referat fra Fynskredsens årsmøde Korsbrogården, Nyborg kirke den 2-3-2015

Karen Henriksen bød velkommen til 20 fremmødte medlemmer som ikke medlemmer

Peter Folke blev valgt som ordstyrer.

 

Overordnet dagsorden:

Skal vi fortsætte med at afholde 2 møder årligt efter foreningen er opløst og i hvilken form?

Der blev fremsat et forslag som gik ud på at starte en ERFA-gruppe. Christina Pode Kirketjener ved Pårup Kirke og medlem af Danmarks Kirketjenerforenings bestyrelse, kom med et oplæg i forlængelse af hendes artikel i medlemsbladet omkring etablering af ERFA-grupper.

Hun kom med flere eksempler på emner som kan behandles i ERFA-grupper, såsom kulturelle oplevelser samt foredrag af forskellig art, samt erfaringsudveksling i relation til jobbet, ja emnet var ikke udtømmende.

Møderne skal fremover være i samme form som den nuværende med afholdelse i forskellige kirker på skift. I den forbindelse efterlyste man kirker som vil lægge lokale til disse arrangementer fremover.

Der blev holdt afstemning om oplægget og der var stemning for at fortsætte i den nuværende form med møder 2 gange årligt.

 

Bjarne Buchave aflagde regnskab (det sidste) og fremlagde en kassebeholdning på 3211,38 kr.

Kassebeholdning efter alle udgifter til mødets afholdelse er betalt, lyder på 1607,50 kr. Der blev fremsat forslag om at donere det overskydende beløb til Folkekirkens Nødhjælp i forbindelse med foreningens ophør hvilket blev positivt modtaget.

Fremover vil der blive indført brugerbetaling i forbindelse med kommende arrangementer.

 

Uffe fra Sanderum kirke fortalte om hans virke som tillidsrepræsentant. Han besøger kirkerne med jævne mellemrum for at høre om der spørgsmål omkring fortolkning af overenskomst og regulativer i forbindelse med jobbet, samt info omkring de aktiviteter som foregår henover året. Nyansatte kirketjenere vil blive kontaktet hurtigst muligt.

 

Karen Henriksen og Lone Larsen indvilgede i at fortsætte endnu et år som tovholder i fremtidige aktiviteter

Nye medlemmer af aktivitetsudvalget vil blive hilst velkommen.

 

Aftenen sluttede med hyggeligt samvær og fællesspisning af lækkert smørrebrød, samt kaffe og kage. Der blev også tid til en mindre rundvisning af kirkens mødelokaler samt kontorer forinden.

 

På aktivitetsudvalgets vegne.

Karen Henriksen og Lone Larsen

 

 

______________________________________

 

Fyns Kredsens generalforsamling mandag den 3.marts 2014

Fyns Kredsen holdt generalforsamling i Bolbro Kirke.

Vi mødtes i sognehuset til en kop kaffe. Derefter så vi kirken, hvor Kjeld Nielsen fortalte historien om kirkens tilblivelse. - En spændende, moderne kirke midt i et boligkvarter.

Herefter afholdtes generalforsamlingen.

Pkt. 1. Helle Munch Jensen blev valgt som dirigent.

Pkt. 2. Formanden, Lone Larsen, aflagde følgende beretning:

”Så er vi igen nået til forårsmødet og dermed generalforsamlingen. Vi er på vej mod lysere dage og forhåbentlig et dejligt forår.

Vi har i året, der er gået, afholdt 2 fællesmøder, som vi plejer.

I foråret var vi i Pårup kirke, hvor Christina viste os kirke og sognegård. Her blev sidste års generalforsamling afholdt. Der var også valg til tillidsrepræsentant og suppleant, men posterne kunne ikke besættes, så Fynskredsen var derfor uden tillidsrepræsentant.

Under årsmødet på Hotel Nyborg Strand blev der også afholdt kredsmøde, og Uffe Petersen blev valgt til tillidsrepræsentant og Annette Kristensen som suppleant.

Efterårsmødet blev afholdt i Næsby kirke. Vi så kirken og formanden for Kirketjenerforeningen, Helene Devantié, deltog og fortalte nyt fra hovedbestyrelsen.

Jeg kunne desværre ikke deltage på grund af arbejde, men jeg har hørt at Ulla havde sørget for rigtig lækker mad.

Så er vi også blevet lidt moderne i foreningen. Det vil sige at kontingentet betales via bankoverførsel, hvilket jo så skyldtes at vi ikke havde flere girokort.

Til slut vil jeg sige tak for året, der er gået.”

Pkt. 3. Kassereren, Bjarne Buchhave, aflagde det reviderede regnskab. Regnskabet udviste et overskud på kr.l.543. Kassebeholdningen udgør herefter kr.8.297.

Pkt. 4. Blev flyttet til efter pkt. 5.

Pkt. 5. Valg af:

                      Udvalg: Karen Henriksen og Ulla Tulsgaard Thy.

                      Suppleanter: Bjarne Buchhave og Inger Hoppe.

                      Revisor: Helle Munch Jensen og Lene Krogsgaard.

                      Revisorsuppleant: Peter Folke Olsen og Kjeld Nielsen.

Der var ingen forslag til valg af medlem til bestyrelsen i Danmarks Kirketjenerforening.

Herefter behandledes pkt. 4.

Udvalgets forslag for at lette arbejdet for bestyrelsen var:

Ingen kontingentbetaling. Ingen hilsener ved mærkedage. Betaling ved arrangementer.

Forslaget blev vedtaget med 17 stemmer for, 1 imod og 1 blank.

Pkt. 6. Forslag fra Helle Munch Jensen om at tage emner op på møderne, f.eks. regler for flagning o. lign. - Bjarne Buchhave bad herefter om emner fra medlemmerne, som man ønskede skulle tages op på møderne.

Herefter sluttede generalforsamlingen og foreningen var vært med lækkert smørrebrød.

Tak til Kjeld Nielsen og Kirsten Bøg Jensen for arrangementet i deres kirke.

Næste arrangement (efterårsmødet) bliver formentlig 5.oktober i Fraugde.

Referent: Peter Folke Olsen

 

 
ARKIV
______________________________________________________________

 Læs referat fra kredsens generalforsamling 2013 her.

Se referatet fra Fynskredsens generalforsamling 2012 her

MØDEKALENDER (NÆSTE 6)

26 jun 2017
10:30 - 14:00
Bestyrelsesmøde
28 jun 2017
10:00 - 13:00
Sekretariatsudvalgsmøde
16 aug 2017
10:00 - 12:30
Projekt oplysningstiltag
23 aug 2017
10:15 - 13:15
Folkekirkens Brancheudvalg
01 sep 2017
10:00 - 12:30
Folkekirkens samarbejdsudvalg
01 sep 2017
13:00 - 15:00
Formandsmøde

Besøg a-kassen ...

min-a-kasse

Indlæg modtages!!
- dog kun elektronisk
Webmaster Helene Devantie