Aarhus Stift

 

AAR_PoulP_427x640   

Tillidsrepræsentant:

Poul Porup

Tlf.: 28845533

E-mail: poul.porup@hotmail.com

 
 

Tillidsrepræsentant:

 

Tlf.: 

E-mail:

 
 

Suppleant:

 

 

   ________________________________

 Næste Stiftskredsmøde:
 

Mandag d. 9. oktober 2017 Kl. 14.00 i Sct. Mortens kirke, Randers.

 

Stiftskredsmøde i kirketjenerforeningen Aarhus Stift.

9. oktober 2017 kl. 14.00 ved Sct. Mortens Kirke, Vester Kirkestræde 7, Randers.

Efterårets stiftskredsmøde nærmer. Kom og mød formanden og din kollega.

14.00 Velkomst og rundvisning i kirke og nyt sakristi.

14.45 (ca.) Kaffe

15.15 Fra foreningen.

Nyt fra kirketjenerforeningen ved Formand Gert Rhinstrøm

Nyt fra tillidsrepræsentanterne bl.a. om de aktuelle udfordringer, som vi møder.

Arbejdspres …. Hvad kan vi / jeg gøre ved det? (Poul).

Spørgsmål.

Forårsmødet 2018

  

17.00 Traktement.

Tilmelding til traktement (menighedsrådet er vært) hos Dorte Jacobsen kirketjenerdmj@mail.dk  senest 2. oktober.           

Vel mødt i Randers.

Dorte M. Jacobsen og tillidsrepræsentanterne.

 

 

MØDEKALENDER (NÆSTE 6)

01 sep 2017
10:00 - 12:30
Folkekirkens samarbejdsudvalg
01 sep 2017
13:00 - 15:00
Formandsmøde
04 sep 2017
12:00 - 18:00
Stiftskredsmøde Ribe
18 sep 2017
10:30 - 14:00
Folkekirkens arb. miljøråd
25 sep 2017
14:00 - 19:01
Stiftskredsmøde Viborg
02 okt 2017
14:00 - 21:00
Stiftskredsmøde Roskilde/Lol. Falster

Besøg a-kassen ...

min-a-kasse

Indlæg modtages!!
- dog kun elektronisk
Webmaster Helene Devantie