Århus Stift

 

AAR_PoulP_427x640

Tillidsrepræsentant:

Poul Porup

Tlf.: 28845533

E-mail: poul.porup@hotmail.com

 
 

Tillidsrepræsentant:

 

Tlf.: 

E-mail:

 
 

Suppleant:

 

 

   ________________________________

 Næste kredsmøde:
 

Stiftskredsmøde for kirketjenere i Aarhus Stift.

Kirketjenerforeningen indkalder til forårsmøde mandag den 13. marts kl. 14.00.

Mødested Hospitalskirken v/Psykiatrisk Hospital Risskov, Tårnbygningen 1. sal, Skovagervej 2, 8240 Risskov.

Vi vil få en rundvisning ved hospitalskirken og kirkegården.

Efter rundvisningen kører vi til Risskov Sognegård, Solbakken 2, 8240 Risskov.

Ca. 15.00 Kaffe i sognegården.

Ca. 15.30 Oplæg om projekt ”Kirke i byen”.

Et projekt som sætter fokus på de udfordringer kirken har, når folk flytter til byen.

Hvilke udfordringer medfører det? Hvordan kan og skal kirken betjene de mange nye borgere der flytter til byen?

Efter oplægget vil der være en kort opsamling md mulighed for faglige spørgsmål og kommentarer.

Herefter traktement og afrunding.

Tilmelding for deltagelse og traktement (menighedsrådet er vært.) til Jan Kvistgaard (kvistgaard@direkte.org) senest 6. marts 2017

Mange kirketjener hilsener

Jan Kvistgaard, Risskov Kirke og Poul Porup, Frederikskirken / tillidsrepræsentant.


 images

Bureau ÅRHUS/NYBORG


Fælles transport til Årskursus på Nyborg Strand 2017

Garanti for:
• Socialt fællesskab med dine østjydske kolleger.
• Kaffe, rundstykker, chokolade m.m. undervejs.

Afgang Århus banegård tirsdag d. 6/6 kl. 10.42, mødetid 10.30.
Tilbage samme sted torsdag d. 8/6 kl 15.13.

Tilmelding til bestyrer: nyholm.stautrup@gmail.com eller 20 11 09 21

Pris: kr. 455,- indbetales i Jyske Bank 5073 – 1983792 (normal billetpris ved DSB er kr. 616,-)

Tilmelding og betaling senest d. 15. maj.

Venlig hilsen
Allan Nyholm
Fredenskirken, Aarhus

 

 

MØDEKALENDER (NÆSTE 6)

26 jun 2017
10:30 - 14:00
Bestyrelsesmøde
28 jun 2017
10:00 - 13:00
Sekretariatsudvalgsmøde
16 aug 2017
10:00 - 12:30
Projekt oplysningstiltag
23 aug 2017
10:15 - 13:15
Folkekirkens Brancheudvalg
01 sep 2017
10:00 - 12:30
Folkekirkens samarbejdsudvalg
01 sep 2017
13:00 - 15:00
Formandsmøde

Besøg a-kassen ...

min-a-kasse

Indlæg modtages!!
- dog kun elektronisk
Webmaster Helene Devantie