Faglig Information
Overenskomstansatte Kirketjenere:                                                       
Kirkefunktionærerne aflønnes efter intervallønsystem, hvor der centralt er aftalt lønintervaller.
Den enkelte kirkefunktionær indplaceres efter lokal aftale inden for rammerne af lønintervallet på baggrund af den pågældendes arbejdsopgaver og kvalifikationer.
Se mere om forhandlingsproceduren, tillæg m.m i organisationsaftalen under fanen "information"

Grundbeløb pr. 30/3-2012 Regulerede beløb pr. 1/4-2017
Minimun Intervalløn/fikspunkt* kr. 249.025 kr. 259.595,12
Maximun Intervalløn*                 kr. 321.112 kr. 334.741,92
Rådighedstillæg*                        kr.   23.500 kr. 24.497,48
Pensionsbidrag (SAMPENSION/STK) 0/11,19/15%**
 * - Kvoteres efter arbejdstidsbrøk
** - Fuld pensionsberettiglse efter 4 års ansættelse (ansættelse inden for det offentlige giver anciennitet fsva. pensionen.)

Gang grundbeløb 2012 beløbet med 1,042446 for at få det regulerede beløb i nutidskroner pr. 1. april 2017

Eller brug
------------------------------------------- o -----------------------------------------------------
Hvis der ikke ydes Rådighedstillæg skal der gives tillæg efter gældende takster
Som tillæg ydes:
Natpenge for tjeneste på hverdage i tiden kl. 17 – 6 pr. time
                                                                                                                                 Kr. 23,27

For tjeneste på lørdage fra kl. 14*) til mandage kl. 6 pr. time
*)Såfremt mere end ½ af den planlagte tjeneste ligger efter kl. 14 optjenes satsen inden kl. 14
Søgnehelligdage fra kl. 00 – 24 pr. time
Hverdage efter søgnehelligdage fra kl. 00 – 6 pr. time
Grundlovsdag fra kl. 12 – 24 pr. time
Juleaftensdag fra kl. 14 – 24 pr. time
                                                                                                                                   Kr. 41,61
------------------------------------- o ------------------------------------------
ATP
Overenskomstansatte kirketjenere:
ATP

MØDEKALENDER (NÆSTE 6)

01 sep 2017
10:00 - 12:30
Folkekirkens samarbejdsudvalg
01 sep 2017
13:00 - 15:00
Formandsmøde
04 sep 2017
12:00 - 18:00
Stiftskredsmøde Ribe
18 sep 2017
10:30 - 14:00
Folkekirkens arb. miljøråd
25 sep 2017
14:00 - 19:01
Stiftskredsmøde Viborg
02 okt 2017
14:00 - 21:00
Stiftskredsmøde Roskilde/Lol. Falster

Besøg a-kassen ...

min-a-kasse