Forsiden

Job og Krop

Seks ud af ti ansatte på offentlige arbejdspladser har smerter i muskler og led. Ny forebyggende kampagne skal få offentligt ansatte op af stolene.

57 procent af Danmarks offentligt ansatte har ondt i ryggen, og lige så mange har ondt i nakken. Det viser en undersøgelse, som Videncenter for Arbejdsmiljø har gennemført blandt 4.000 offentligt ansatte.
Og det er ikke fysisk krævende job alene, der giver smerter. De ansatte med hårdt fysisk arbejde har flere smerter end andre, men inden for alle fag og brancher gør det ondt.

Ny kampagne

En ny kampagne ved navn Job & Krop skal nu udbrede viden på arbejdspladserne om, hvordan man forebygger disse smerter. Undersøgelsen viser nemlig også, at en del er i tvivl om, hvad der er bedst at gøre, når man har ondt, og at mange medarbejdere mener, at arbejdspladserne ikke lægger vægt på at forebygge smerter i muskler og led.

Bedst at være aktiv

Det er bedst at være aktiv, når man har ondt i muskler og led. Både national og international forskning viser, at hvis man passivt venter på at smerterne forsvinder, kan de tværtimod blive værre med risiko for at miste job og tabe livskvalitet. For eksempel er hver fjerde langtidssygemeldte fraværende på grund af muskel- og ledsmerter. Arbejdspladserne skal derfor fortsætte med at forebygge, men også blive bedre til at rumme medarbejdere, der har smerter.

- Det betyder ikke, at man bare skal gå på arbejde med ondt i ryggen. Man skal selvfølgelig blive hjemme, når det gør mest ondt, siger Hannah Maimin Weil, centerchef i Videncenter for Arbejdsmiljø.
- Men det er afgørende, at man kommer tilbage på arbejde i det omfang, man kan. Det kræver, at opgaverne tilpasses, så det kan lade sig gøre, og at man på arbejdspladsen har en kultur, som gør det muligt, siger hun.

Besøg hjemmesiden www.jobogkrop.dk hvor du også kan bestille gratis materiale samt få gode råd og tips til, hvordan du forebygger smerter i muskler og led.

Danmarks Kirketjenerforening støtter kampagnen!

MØDEKALENDER (NÆSTE 6)

01 sep 2017
10:00 - 12:30
Folkekirkens samarbejdsudvalg
01 sep 2017
13:00 - 15:00
Formandsmøde
04 sep 2017
12:00 - 18:00
Stiftskredsmøde Ribe
18 sep 2017
10:30 - 14:00
Folkekirkens arb. miljøråd
25 sep 2017
14:00 - 19:01
Stiftskredsmøde Viborg
02 okt 2017
14:00 - 21:00
Stiftskredsmøde Roskilde/Lol. Falster

Besøg a-kassen ...

min-a-kasse

Billeder fra Årskursus 2017