Søg på kirketjener.dk

Meld dig ind nu!

Bliv medlem af et stærkt fællesskab allerede i dag - og få resten af 2015 for 0 kr.

Se mere om vores medlemskampagne her.

_______________________________________________________

Nyt fællesbevis som kirkefunktionær

Hvis du er graver, gravermedhjælper, kirketjener eller kordegn tilbyder AMU-Fyn nu i samarbejde med LEVA et nyt uddannelsesbevis, som samler de obligatoriske kurser for disse områder i et samlet bevis.

Følg vejledningen her til dit fælles uddannelsesbevis

_______________________________________________________

 

Som resultat af overenskomstforhandlingerne har du nu igen mulighed for at søge midler fra Kompetencefonden til udvikling af kompetencer for de ansatte i folkekirken m.v. Læs mere her!

_______________________________________________________

 Nye muligheder for tjenestemænd

Moderniseringsstyrelsen og Offentligt Ansattes Organisationer (OAO) er blevet enige om at undtage visse grupper af tjenestemænd fra den almindelige puljestyring under lokallønsordningen. En aftale, der blandt andet giver hjemmel til at indgå aftaler om lønforbedringer uden for pulje for visse stillingskategorier inden for folkekirken. Aftalerne er er nu offentliggjort på Retsinformation og alle tjenestemandsansatte medlemmer vil blive informeret om mulighederne i brev fra foreningen.

_______________________________________________________

 Efteruddannelse
Oversigten over obligatoriske- og efteruddannelseskurser i 2015 og 2016 finder du her.

_______________________________________________________

Dine medlemsfordele hos Danmarks Kirketjenerforening

Som medlem af foreningen får du en række fordelagtige medlemsfordel, som du kan læse mere om her.

Lige nu kan du vinde flotte præmier med Forbrugsforeningen.

_______________________________________________________

JobOgKrop
- få gode råd til at forebygge smerter i muskler og led

_______________________________________________________

Ansigt
Opdatering af medlemskartotek
Vi har brug for din hjælp til at få opdateret vores medlemskartotek.
I sær lønoplysninger mangler vi - find dem på din lønseddel, det hjælper os med at give Jer en bedre service.
Mailadresser er også et stort ønske at få med i kartoteket - det er jo en praktisk måde at kommunikere.Vi har desværre en del udgåede tlf numre, som vi ønsker at få skiftet ud til brugbare numre.
Udfyld formularen her - og tak for hjælpen!
 
 

 

 
 

Danmarks Kirketjenerforening fik medhold i principiel faglig voldgiftsag

I sagen mod Kirkeministeriet om fortolkning af organisationsaftalen fik Danmarks Kirketjenerforening ved en faglig voldgift den 3. februar medhold.

Afstemning

Må man kaste ris efter brudeparret ved vielser i din kirke?

Billeder fra Årskursus 2015

Besøg a-kassen ...

min-a-kasse