Forsiden

Kompetencefonden

Uddeling af midler fra kompetencefonden

Tiden for uddeling af midler fra Kompetencefonden på folkekirkens område nærmer sig.

Ansøgning af midler fra fonden kan kun ske elektronisk på internettet.

Ansøgningsperioden er fra mandag den 5. september 2016 til mandag den 31. oktober 2016  kl. 22.00.

En betingelse for at søge midler er som hidtil, at der er udarbejdet en individuel udviklingsplan i forbindelse med medarbejderudviklingssamtalen.
Ansøgningsbetingelserne og ansøgningsproceduren er nærmere beskrevet i Ministeriets Vejledning om ansøgning om midler fra Kompetencefonden.


Det elektroniske ansøgningsskema findes på www.kompetencefonden.km.dk – det vil dog først være tilgængeligt når ansøgningsperioden starter den 5. september 2016.

_______________________________________________________

Mød de nye uddannelsesambassadører

Uddannelsesamb 640x427

_______________________________________________________

Lønregulering i staten pr. 1. april 2016.

Den nye procentregulering af lønningerne bliver 2,9882 og lønnen reguleres således med 0,8 pct. som aftalt i CFU-forliget, idet privatlønsværnet ikke udmønter noget pr. 1. april 2016.

Lønudviklingen i staten i 3. kvartal 2015 er efter at Danmarks Statistik har foretaget den aftalte korrektion opgjort til 0,9 pct. Den tilsvarende lønudvikling i den private sektor var 1,5 pct.

Reguleringsordningen udmønter ikke noget pr. 1. april 2016, da det er aftalt at den er suspenderet.

Du finder de opdaterede satser under information – alt om løn.

_______________________________________________________

Årskursus 2016

Materiale, billeder og referat fra Årskursus 2016

Årsrapport 2016

_______________________________________________________

Muligheder for en seniorordning

Såvel tjenestemandsansatte som ansatte under overenskomsten har muligheden for en seniorordning på arbejdspladsen.

Læs mere om mulighederne her.

_______________________________________________________

Nye muligheder for tjenestemænd

Moderniseringsstyrelsen og Offentligt Ansattes Organisationer (OAO) er blevet enige om at undtage visse grupper af tjenestemænd fra den almindelige puljestyring under lokallønsordningen. En aftale, der blandt andet giver hjemmel til at indgå aftaler om lønforbedringer uden for pulje for visse stillingskategorier inden for folkekirken. Aftalerne er er nu offentliggjort på Retsinformation og alle tjenestemandsansatte medlemmer vil blive informeret om mulighederne i brev fra foreningen.

_______________________________________________________

 Efteruddannelse

AMU kirkeuddannelse
Oversigten over obligatoriske kurser i 2016 finder du her.

Oversigten over efteruddannelseskurser 2016 finder du her.

_______________________________________________________

JobOgKrop
- få gode råd til at forebygge smerter i muskler og led
 

 

MØDEKALENDER (NÆSTE 6)

24 okt 2016
14:00 - 17:00
Stiftskredsmøde, Aalborg
27 okt 2016
Stiftskredsmøde, Helsingør
31 okt 2016
Stifstkredsmøde, København
14 nov 2016
09:00 - 19:00
Bestyrelsesmøde
15 nov 2016
10:00 - 13:00
Sekretariatsudvalgsmøde
15 nov 2016
10:00 - 12:00
Sekretariatsudvalgsmøde

Besøg a-kassen ...

min-a-kasse

Billeder fra Årskursus 2016